November 22, 2011

Meja lumpang(model 2/3)

Meja lumpang ini adalah model lain dari meja lumpang yang diterbitkan pada bulan April yang lalu.
Untuk fungsinya sama,mengenai ukuran disesuaikan dengan bahan dan kegunaannya.Diatas lumpangnya
diberi kaca.Cari barang